OBNOVA PAMÁTEK 2012

OBNOVA PAMÁTEK 2012 - TRADIČNÍ ŘEMESLA V PAMÁTKOVÉ PÉČI


12. ročník konference pořádané vzdělávací společností STUDIO AXIS, spol. s r.o. spolu s ústředním pracovištěm Národního památkového ústavu, Fakultou architektury ČVUT a ČNK ICOMOS se koná ve dnech 20. - 21. 3. 2012 v Praze.

První den konference se již tradičně věnuje přednáškám a doprovodné výstavě. Odborníci z FA ČVUT, NPÚ, restaurátoři a další specialisté budou prezentovat tradiční postupy a materiály využívané při obnově památkových objektů. Na druhý den je pro účastníky připraveno několik atraktivních exkurzí.

Zaměstnanci a studenti FA ČVUT mají na konferenci snížené vstupné.

Podrobné informace a přihlášky:
http://www.studioaxis.cz


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841