zpráva o vyhlášení výsledků studentské soutěže

Nová letní scéna v Českém Krumlově – zpráva o vyhlášení výsledků


Vyhlášení výsledků soutěže na návrh nové letní scény proběhlo 15. března 2012 na Fakultě architektury v Praze. Za účasti rektora ČVUT prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc, děkana FA ČVUT prof. Ing. arch. Zdeňka Zavřela, prezidenta ČNK ICOMOS doc. PhDr. Josefa Štulce, generální ředitelky NPÚ ing. arch. Naděždy Goryczkové a dalších četných hostů byly předány ceny vítězům a zahájena výstava prací.

Soutěž, jejímiž organizátory byly FA ČVUT, ČNK ICOMOS a NPÚ byla finančně podpořena rektorem ČVUT prof. ing. Václavem Havlíčkem, CSc, ing. arch. Vojtěchem Rýznerem a JUDr. Petrem Vackem. Záštitu nad akcí převzal děkan FA ČVUT prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel.

První cenu získaly dva projekty studentů z FA ČVUT, návrh Jana Harciníka a Elišky a Marie Křížových. Ceny předal autorům vítězných projektů prof. Ing. Václav Havlíček, CSc, rektor ČVUT.

Výstava projektů je přístupná veřejnosti do konce března 2012, následně bude přesunuta do Českého Krumlova

V.G.


Protokol o soutěži ke stažení zde.

Fotografie z předávání cen (klikněte pro větší verzi):

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841