Profesor Jiří Škabrada odešel do důchodu

Profesor Jiří Škabrada odešel do důchodu


Významný odborník památkové péče a uznávaný specialista na lidovou architekturu, prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc, dlouholetý pedagog Ústavu památkové péče FA ČVUT, autor mnoha knih a odborných textů, který se angažoval celou svoji profesní dráhou v oblasti stavebně historických průzkumů se zaměřením na lidové stavitelství a výzkum historických konstrukcí odešel do důchodu, respektive omezil svoji pedagogickou činnost (přednáší stále na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice) a ukončil svoje působení na FA ČVUT.

Profesor Jiří Škabrada pracoval řadu let ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, v atelieru lidové architektury. Z této praxe získal mimořádné zkušenosti s terénními výzkumy vesnických staveb. V letech 1986–1989 se podílel na přípravě prohlašování vesnických památkových rezervací a zón ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody. Je autorem několika knih, řady skript, velkého počtu stavebně historických průzkumů a mnoha desítek publikovaných vědeckých studií v oblasti poznávání historických staveb. Vynikající a široce populární je zejména Škabradova vynikající knížka Konstrukce historických staveb, která získala velkou oblibu nejen u odborníků, ale i u laické veřejnosti. Na fakultě architektury ČVUT v Praze působil profesor Škabrada dlouhé období, přičemž přispěl ke komplexnímu vzdělání absolventů fakulty architektury a vychoval řadu odborníků památkové péče. Výuku předmětů, které zajišťoval na FA ČVUT převzal jeho vynikající žák a nástupce Ing. arch. Jan Pešta, kterého profesor Škabrada pro tuto roli připravil.

Profesoru Jiřímu Škabradovi děkujeme za jeho velmi záslužnou činnost na Fakultě architektury ČVUT, přejeme mu hodně zdraví a elánu do další práce a těšíme se nejen na výsledky jeho práce, ale na každé setkání s ním.

Václav Girsa


Fotografie (klikněte pro větší verzi):

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841