CENA BŘETISLAVA ŠTORMA – IV.ročník

Čtvrtý ročník Ceny Břetislava Štorma uzavřen vyhlášením vítěze!V předvečer 105. výročí narození významného českého památkáře a architekta byl 20. června 2012 vyhlášením vítězů uzavřen již 4. ročník Ceny Břetislava Štorma, který pořádal Ústav památkové péče FA ČVUT ve spolupráci s  GIRSA AT s.r.o. a mecenášem panem Tomášem Bistřickým, s podporou Thalia Picta, Houska a Douda a generálního ředitele NTM Karla Ksandra.

Za školní rok 2011/2012 postoupilo do druhého kola 27 prací studentů atelierů Ústavu památkové péče, z toho 12 prací studentů z atelieru GIRSA a 15 prací z atelieru CIKÁN.
Po připomenutí statutu soutěže a prohlídce projektů zimního a letního semestru 2011/2012, byl proveden hlasováním výběr 12 projektů, postupujících do užšího výběru. Jednalo se o projekty studentů: Petra Pavlatová (škola Znojmo), Adéla Jakobová (škola Znojmo), Adéla Jelínková (Obecní dvůr Praha), Radek Novotný (vesnice Kestřany), Vojtěch Neřold, Radek Novotný (plastika Krista), Tomáš Pokorný (poutní cesta), Jan Harciník (interiér pivovaru Buštěhrad), Martin Čtverák (blok v Děčíně), Michaela Prikrylová (Nákladové nádraží Žižkov), Nikol Kouřimská (pivovar v Sedlci u Kutné Hory), Jan Harciník (letní scéna Český Krumlov), Eliška a Marie Křížovy (letní scéna Český Krumlov). Hlasováním bylo následně určeno, že do užšího výběru postupuje 9 projektů: Radek Novotný (vesnice Kestřany), Vojtěch Neřold, Radek Novotný (plastika Krista), Nikol Kouřimská (pivovar v Sedlci u Kutné Hory), Jan Harciník (letní scéna Český Krumlov), Petra Pavlatová (škola Znojmo), Adéla Jakobová (škola Znojmo), Jan Harciník (interiér pivovaru Buštěhrad), Michaela Prikrylová (Nákladové nádraží Žižkov), Eliška a Marie Křížovy (letní scéna Český Krumlov).

Po podrobnější rozpravě poroty bylo stanoveno pořadí nejlepších projektů a rozhodnuto o cenách:

Cenu Břetislava Štorma obdržel:
Radek Novotný
za obraz vesnice Kestřany (finanční odměna 15 tis Kč + plaketa)

Za promyšlený urbanistický koncept proměny těžce poničené jihočeské vesnice, jejíž hodnota je umocněna vzácným areálem dvou tvrzí se zámkem. Sofistikovaný návrh, inspirující se poznáním historického vývoje lokality, nastiňuje možnosti regenerace i rozvoje obce, přičemž rozsahem podstatnými, ale zároveň velmi citlivými zásahy navrací prostředí specifickou atmosféru jihočeské vesnice.

2. cenu obdržela:
Nikol Kouřimská
za regeneraci pivovaru v Sedlci u Kutné Hory (finanční odměna 10 tis Kč)

Za mimořádně citlivý přístup při obnově historického pivovaru, situovaného v blízkosti unikátní barokní stavby arch. Santiniho, který byl v průběhu posledních padesáti let nejen devastován, ale zčásti demolován pro vybudování brutálního dopravního průtahu. Hodnotí se jak citlivost a hloubka regeneračního zásahu u industriální stavby, tak velká pozornost, kterou věnovala autorka harmonickému přiřazení nové zástavby. Oceňován je také přístup s obnovením svébytnosti areálu (zřetelné ohraničení uceleného prostoru s náznakovou evokací demolovaných hmot). Rozsáhlý návrh je propracován do velké hloubky a skvěle prezentován.

3. cenu obdržel:
Jan Harciník
za návrh nové letní scény v Českém Krumlově (finanční odměna 5 tis. Kč)

Za inovativní, vysoce působivé krajinářské řešení scénického provozu, využívající vodního prvku a elementárních přírodních forem. Návrh je vysoce hodnocen pro jemné prostředky s minimální intervencí do velmi exponovaného prostředí. Úpravou vzniká malebné, obytné přírodní prostředí pro využití i v období mimo sezónu divadelních produkcí. Jedná se o řešení, které plně respektuje kulturní hodnoty památky na Seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Čestné uznání obdrželi:
Vojtěch Neřold a Radek Novotný
za plastiku Krista

Za mimořádně zdařilé a vysoce působivé soudobé řešení jednoho z tradičních prvků kulturní krajiny, doložené skvěle provedenou realizací modelu.

Porota pracovala v sestavě: Tomáš Bistřický, Miloslav Hanzl, Pavel Jerie, Tomáš Efler (jako náhradník za nepřítomného Josefa Štulce) a Václav Girsa. Funkci předsedy poroty vykonával v zastoupení nepřítomného Josefa Štulce Pavel Jerie.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo již tradičně v usedlosti Kotlářka v Praze 6. Cena je již tradičně sponzorským darem autora výtvarného řešení ceny – restaurátora Ivana Housky. Slavnostní vyhlášení výsledků, spojené s výstavou projektů finalistů, bylo završeno hudebním vystoupením kytaristů Michala Girsy a Matouše Hrona .

Děkujeme panu Tomáši Bistřickému za podporu soutěže a za poskytnutí atraktivního prostoru v obnovované usedlosti, kolegům a studentům za pomoc při přípravě akce.

Vzhůru již do pátého ročníku soutěže Břetislava Štorma!!!

V Praze dne 21. června 2012
prof. Václav Girsa
Úryvek z hudebního programu – Michal Girsa a Matouš Hron
Fotografie:(klikněte pro větší verzi)
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841