Veletrh Památky

Veletrh Památky


Ve dnech 4. – 6. října 2012 se uskutečnila v Průmyslovém paláci holešovického výstaviště velmi důležitá akce – první veletrh, zaměřený na téma obnovy památek, jehož pořadatelem byla INCHEBA EXPO Praha. Během tří dnů prezentovaly svými expozicemi vztah k památkám instituce, školy, privátní firmy i jednotlivci, přičemž program veletrhu byl doplněn řadou doprovodných akcí – seminářemi, workshopy a soutěžemi.

Ústav památkové péče důstojně reprezentoval Fakultu architektury ČVUT a představil výukový program oboru jak výstavou studentských projektů, zaměřených na téma obnovy památek, tak přednáškami pedagogů (prof. Girsa, arch. Efler) i četnou účastí studentů. S velkým porozuměním pro tuto významnou iniciativu organizátorů, zakládající tradici veletrhů, zaměřených na popularizaci našich památek a ochranu kulturního dědictví, očekáváme druhý ročníku veletrhu Památky, připravovaný již na rok 2013, který plně podpoříme.

Václav Girsa
21. 10. 2012


Fotografie z veletrhu (klikněte pro větší verzi):

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841