Seminář Možnosti financování kulturního dědictví

Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Omnium o.s. si Vás dovolují pozvat na seminář k problematiceMožnosti financování kulturního dědictví vč. obnovy památkového fondu


Pozvánka a anotace příspěvků – ke stažení zde.


Datum a místo konání:

Dne 15. října 2013 v konferenčním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové

Vstup zdarma


Cílem semináře je poskytnout majitelům a správcům památek, organizacím působícím v oblasti uchování kulturního dědictví, ale i orgánům státní správy užitečné a zejména praktické informace o současných možnostech v oblasti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví vč. obnovy památkového fondu.

Seminář se zaměří na nejaktuálnější informace o možnostech dotací z tzv. Norských fondů, programů MK ČR či Královéhradeckého kraje.

V neposlední řadě poskytne praktické návody, postupy a doporučení pro majitele a správce z pohledu Národního památkového ústavu.

Nevynechá ani oblast malých dotačních titulů umožňujících obnovu drobných památek či praktické zkušenosti správce významného souboru ohrožených barokních kostelů.


Program semináře

09.00 – 09.20

Registrace účastníků


09.20 – 09.30

Zahájení


09.30 – 10.00

Možnosti financovaní záchrany kulturního dědictví vč. obnovy památek z Norských fondů – aktuální informace, programová oblast 16 (Zachování kulturního dědictví) i 17 (Současné umění)

Ing. Radek Bouška, Ministerstvo kultury České republiky


10.00 -10.30

Programy Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek

Ing. Alena Belzová, Ministerstvo kultury České republiky


10.30 – 11.00

Praktické souvislosti financování obnovy kulturních památek

Ing. Jiří Balský, Národní památkový ústav, ÚOP v Josefově


11.30 – 12.00

Financování obnovy památkového fondu z dotačních programů Královéhradeckého kraje

Ing. Kateřina Vilímová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje


12.00 – 12.30

Možnosti financování kulturního dědictví z grantových programů nestátních nadací

Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.


12.30 – 13.00

Pro život kostelů Broumovska – financování záchrany kulturního dědictví na příkladu projektu obnovy broumovské skupiny kostelů

ThLic. Martin Lanži, administrátor Římskokatolické farnosti – děkanství BroumovVíce informací v pozvánce a anotaci příspěvků – ke stažení zde.

V případě potřeby upřesnění informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Těšíme se na setkání.


Omnium o.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanství Broumov

Ing. Jakub Děd, tel.: 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz, www.omniumos.cz

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841