Seminář Možnosti financování kulturního dědictví II

Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Omnium o.s. si Vás dovolují pozvat na seminář k problematiceMožnosti financování kulturního dědictví – II


Pozvánka a anotace příspěvků – ke stažení zde.

Pro život kostelů Broumovska – aktuality projektu ke stažení zde.


Datum a místo konání:

Dne 3. prosince 2013 v konferenčním sále Muzea východních Čech v Hradci Králové

Vstup zdarma


Témata semináře:

Programy MK ČR, OP přeshraniční spolupráce, role Místních akčních skupin a možnosti financování ze strany finančních ústavů


Program:

09.00 – 09.20
Registrace účastníků

09.20 – 09.30
Zahájení

Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a péče o movité kulturní dědictví
(dotační program ISO; program Kulturní aktivity – podprogram Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií; podprogram pro NNO)
Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel Odboru odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR

Tematické cíle a investiční priority v Operačních programech přeshraniční spolupráce v novém programovém období EU 2014+ (CZ-PL-DE-AT-SR)
Ing. Miroslava Píšová, MMR ČR, Odbor evropské územní spolupráce

Místní akční skupiny (MAS) v budoucím programovém období 2014+ a role MAS v ochraně kulturního dědictví
Mgr. Gustav Charouzek, NS MAS, MAS kraje Vysočina o.p.s.

Dotační programy MK ČR v oblasti památkové péče s termínem podání žádostí leden - červen 2014
Mgr. Martin Mezera, Ing. Jiří Balský

Možnosti financování neziskových organizací / renovace kulturních památek
Ing. Peter Turoci, PPF Banka

Zkušenosti a doporučení v oblasti financování projektů
Ing. Jakub Smetánka, ČSOB, EU Centrum

Financování projektů, financování neziskového sektoru
Ing. Pavel Kváš, Česká spořitelna, odbor neziskový sektor


a praktické zkušenosti s obnovou movitého kulturního dědictví v rámci projektu Pro život kostelů Broumovska – ThLic. Martin Lanži, Římskokatolická farnost Broumov

14.00
Konec seminářeKONTAKT A INFORMACE: WWW.OMNIUMOS.CZ, INFO@OMNIUMOS.CZ, TEL. 739385928

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841