Oznámení

Oznamuji, že od letního semestru školního roku 2013 /2014 bude působit doc. Ing. arch. Miroslav Cikán ve funkci vedoucího atelieru v Ústavu navrhování I FA ČVUT. Pro obsazení pozice vedoucího druhého atelieru Ústavu památkové péče (po doc. ing. arch. Cikánkovi) vypsal k 12. 11. 2013 děkan FA výběrové řízení, které bude ukončeno výběrem nového vedoucího atelieru tak, aby od letního semestru školního roku 2013/2014 byla i v tomto atelieru zajištěna výuka atelierů v souladu s aktuálně upřesněnou koncepcí Ústavu památkové péče.

V Praze dne 10. prosince 2013

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUTÚstav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841