CENA BŘETISLAVA ŠTORMA – V.ročník

Vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o Cenu Břetislava Štorma(tisková zpráva)

Dne 20. června 2013 proběhlo v usedlosti Kotlářka slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma. Soutěž je zaměřena na probuzení zájmu o témata poučené obnovy historického stavebního fondu a vyzdvihuje jak citlivé projekty památkové obnovy tak kultivované, jemné vstupy soudobé architektury do historického prostředí. Pořadatelem soutěže jsou Ústav památkové péče FA ČVUT, Tomáš Bystřický (donátor akce) a GIRSA AT s.r.o.

Porota pracovala letos ve složení Bystřický, Jerie, Efler (v zastoupení nemocného Hanzla) a Girsa, přičemž funkce předsedy poroty se tentokrát ujal doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc, rektor AVU. V minulých ročnících vykonávali funkci předsedy: prof. Emil Hlobil, prof. Matúš Dulla, Karel Ksandr a Pavel Jerie.

Z 21 studentských projektů za zimní i letní semestr školního roku 2012/2013 postoupilo 5 projektů do užšího výběru.

Cenu Břetislava Štorma (finační odměna 20. tis. Kč. a plaketa) získal tým studentů Vojtěch Feigl, Daniela Kočová, Zdeněk Hromádka a Martin Stočes (atelier GIRSA) za Rehabilitaci lázní Kyselka, těžce zdevastovaného památkového areálu v mezní chvíli. Porota ocenila komplexní a perfektně prezentované řešení, které vychází ze zodpovědně zpracovaných průzkumů. Návrh důsledně usiluje o revokaci atmosféry bývalých lázní s podřízením požadavku na minimální novodobé intervence. Hodnotila se také kolektivní souhra s koncepčním přesahem do širších vztahů krajinářského konceptu.

2. cenu obdržely tentokrát dva projekty ( s finanční odměnou po 4. tis. Kč.): Barbora Fraňková (atelier CIKÁN) za návrh Špalíčku v Jihlavě. Porota u tohoto návrhu ocenila citlivé a poučené zpracování tématu novostavby v historickém prostředí. Realistické řešení úpravy ústředního prostoru MPR Jihlava, inspirované zaniklým historickým stavem, odčiňuje nešetrný zásah z doby normalizační éry a zároveň dokládá, že pokorná novostavba v historickém prostředí nemusí postrádat invenčnost.

Tomáš Tomsa (atelier GIRSA) byl oceněn za přesvědčivý návrh novostavby v severočeské vesnici, respektující kulturní kontext a měřítko charakteristické lidové architektury.

3. cenu obdržel Jiří Voslář (atelier GIRSA) za diplomní projekt Modulu památkové péče rehabilitace Horní tvrze v Kestřanech (s finanční odměnou 2. tis. Kč). Porota ocenila citlivý projekt památkových úprav i fundovaně zpracovaný stavebně historický průzkum.

Čestné uznání obdrželi Martin Čtverák, Pavla Danešová a Jana Rybářová (atelier GIRSA) za pečlivou inventarizaci a promyšlený koncept prezentace unikátní památky barokního mlýna Vepřek.

V závěru předseda poroty doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc přiblížil práci poroty, podrobně představil projekty a připomněl jejich přednosti. Velmi ocenil aktivitu Ústavu památkové péče FA a spoluorganizátorů i přínos akce pro výuku a popularizaci památkové péče. Zdůraznil také, že prostředí barokní usedlosti, ve které se výsledky soutěže již tradičně vyhlašují je inspirativní a pro daný účel bezesporu velmi příhodné.

Poctou pro přítomné hosty byl nejen zasvěcený projev doc. Kotalíka, ale i vystoupení rektora ČVUT, prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc, který pozdravil přítomné a vyjádřil uspokojení z této akce. Pan rektor ocenil společnou aktivitu univerzity a privátních subjektů. Vyjádřil povzbuzení pro pořádání dalších ročníků soutěže v areálu Kotlářka.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bylo obohaceno živým vystoupením Pražského ukulele bandu a završeno produkcí bretaňských tanců - vystoupením taneční skupiny ROND o.s.

20. června 2014 v usedlosti Kotlářka při vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže o Cenu Břetislava Štorma nashledanou!!!

Václav Girsa 22. června 2013
Fotografie:(klikněte pro větší verzi)
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841