Informace o změnách ústavu

Informace o změnách v Ústavu památkové péče:Na základě výsledků výběrového řízení nastoupí od letního semestru 2013/2014 do funkce vedoucího atelieru Ústavu památkové péče FA ČVUT prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., uznávaný slovenský odborník v oblasti teorie, metodologie a praxe památkové obnovy, zkušený pedagog a autor (spolu s doc. Janou Gregorovou) řady významných a oceňovaných akcí památkové obnovy na Slovensku.

Profesor Gregor bude (jako hostující profesor) společně s asistentkou Ing. arch. Silvií Petrášovou zajišťovat výuku v druhém atelieru Ústavu památkové péče, uvolněném po doc. Cikánovi, který bude působit nově v Ústavu navrhování I FA .


Panu profesorovi upřímně blahopřejeme, těšíme se na spolupráci s ním a do nového působiště mu přejeme mnoho úspěchů.


prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa v.r.
vedoucí ústavu památkové péče

V Praze dne 29. 1. 2014Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841