LAPIDARIUS

LAPIDARIUS – Workshop Švihov 2014Projekt Lapidarius – horninové zdroje, způsoby opracování a zkoušky stárnutí náhradního kamene kvádrového zdiva

- Pozvánka s programem v pdf
- Přihláška
- Stránky akce na Facebooku


Workshop je koncipován jako pracovní se snahou o vyvolání diskuse nad představenými tématy připravované metodiky. Předpokládá se živé zapojení účastníků setkání do moderované debaty. Vítány jsou osobní zkušenosti z daných oborů a konfrontace představených závěrů s vlastními poznatky. Snahou je dosáhnout otevřenou diskusí ověření reálnosti navrhovaných postupů a nejvhodnější struktury sestavovaného předpisu.


Místo konání:
SH Švihov, přednáškový sál a stodoly v předhradí

Termín:
Čtvrtek 23. října 2014 10:00 – 17:00 hod

Cílová skupina:
Pracovníci památkových orgánů, restaurátoři, kameníci, architekti a projektanti, stavební historici, studenti kamenických a restaurátorských oborů

Účastnický poplatek:
Náklady uspořádání workshopu jsou hrazeny z projektu NAKI, účast je bezplatná. Základní občerstvení účastníků bude zajištěno.


Kontakt na pořadatele: M. Panáček, mpanacek@yahoo.com, +420 608 047 366
PROGRAM PŘEDNÁŠEK


Dopoledne 10:00 – 13:00 (přednáškový sál v předhradí)


Jan Schröfel – Kateřina Kovářová
Historické, současné a budoucí možné zdroje sedimentárních hornin na území České republiky

Jiří Bláha – Svatoslav Chamra – Michal Panáček
Rešerše historických pramenů pro lokalizaci původních zdrojů stavebního kamene historických staveb

Jiří Bláha – Svatoslav Chamra – Kateřina Kovářová – Michal Panáček – Tomáš Rafl
Projekt Lapidarius – simulace zrychleného stárnutí řemeslně opracovaných sedimentárních hornin kvádrového zdiva

Jiří Bláha – Svatoslav Chamra – Kateřina Kovářová – Michal Panáček – Tomáš Rafl
Projekt Lapidarius – poznatky ze zahraničních katedrálních hutí o obnově kvádrového historického zdiva

Jiří Bláha – Svatoslav Chamra – Kateřina Kovářová – Michal Panáček – Tomáš Rafl
Projekt Lapidarius – nástin struktury Komplexní metodiky pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Jiří Varhaník
Hrad Švihov – stavební vývoj hradu ve vztahu ke geomorfologii místa jeho založení


Oběd 13:00 – 14:00


ODPOLEDNÍ PRAKTICKÝ PROGRAM

14:00 – 15:00 Způsoby práce s historickými nástroji při opracovávání kamene
(prostor před řemeslnickými stodolami předhradí, v případě nepřízně počasí uvnitř)

Tomáš Rafl – Pavel Kaňkovský
Praktické předvádění s výkladem, možnost vyzkoušení, diskuse

15:00 – 17:00 Komentovaná prohlídka hradu a jeho opevnění se zaměřením na historické konstrukce a použité stavební materiály
– odborný výklad Jiří VarhaníkÚstav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841