Rustonka zbourána!

DALŠÍ BARBARSKÝ ČIN - RUSTONKA ZBOURÁNA !!!V únoru 2014 byl zbořen poslední pozůstatek významné pražské strojírny karlínské Rustonky. Srovnána se zemí byla kotelna a strojovna, jako nejstarší části (2. pol. 19. století) kdysi proslulého průmyslového areálu.

Továrnu na výrobu parních strojů založili v roce 1832 bratři Edward a James Thomasové. V roce 1850 strojírnu zakoupil anglický podnikatel Joseph John Ruston, který byl zkušeným výrobcem parních strojů a lodí. V roce 1869 se Rustonova strojírna změnila na akciovou společnost s novým názvem: Pražská akciová strojírna. Pražská akciová strojírna se v té době zařadila se mezi nejvýznamnější továrny pražské aglomerace. Kromě lodí a parních strojů začala vyrábět také mostní konstrukce a jiné ocelové stavby. V roce 1891 vyrobila libeňská továrna konstrukci hlavního strojírenského pavilonu pro Zemskou jubilejní výstavu, v roce 1897 dodala železniční most do Měchenic, v roce 1891 vyrobila kesony potřebné pro rekonstrukci Karlova mostu, pobořeného povodní.

Nekulturním činem developera, usilujícího o maximální zisk na úkor kulturních hodnot byla ochuzena tato část Prahy o kus své významné historie.

Rustonka tak zůstane zachycena zřejmě pouze jen na fotografických záběrech a dobové dokumentaci – a v projektech studentů atelieru Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze.

V Praze 17. 3. 2014

Prof. Václav Girsa(klikněte pro větší verzi)

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841