CENA BŘETISLAVA ŠTORMA – nominace

Nominace projektů na Cenu Břetislava Štorma
zimní semestr 2013/2014Helena Cuřínová
Rodinný dům s keramickou dílnou ve Valči

Michal Švejda
Jíslova rychta v Trávníčku

Marian Viktor
Novostavba polyfunkčního objektu na náměstí ve Znojmě

Alena Poslušná
Konverze Winternitzových mlýnů v Pardubicích

Jana Rybářová – Kotová
Obnova zámku v Červené ŘečiciPoznámka: Vyhlášení vítězů 6. ročníku Ceny Břetislava Štorma bude probíhat dne 19. června 2014 v usedlosti Kotlářka v Praze 6


Prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa v.r.
vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT

V Praze dne 29. února 2014

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841