CENA BŘETISLAVA ŠTORMA

Cena Břetislava Štorma 2013/2014Dne 17. června 2014 proběhlo jednání poroty soutěže, jejímž předsedou byl doc. PhDr. Josef Štulc, prezident Českého národního komitétu ICOMOS, přičemž byly posuzované tyto nominované projekty:

Helena Cuřínová (Rodinný dům s keramickou dílnou ve Valči - atelier Girsa), Michal Švejda (Jíslova rychta v Trávníčku - atelier Girsa), Marian Viktor (Novostavba polyfunkčního objektu na náměstí ve Znojmě - atelier Girsa), Alena Poslušná (Konverze Winternitzových mlýnů v Pardubicích - atelier Girsa), Jana Rybářová – Kotová (Obnova zámku v Červené Řečici - atelier Girsa), Alena Rákosníková (Místo v krajině - okolí Strenického potoka - atelier Cikán), Jana Rotreklová (Revitalizace dolní části Nového města v Liberci - atelier Cikán), Martin Čtverák (Rehabilitace areálu zámku v Moravanech -atelier Girsa), Pavla Danešová ( Revitalizace průmyslového areálu Nádražní 23, Roztoky u Prahy - atelier Girsa), Jan Mastník (Semily řeky – mezi městem a krajinou - atelier Šépka – Tůmová), Markéta Poláková (Revitalizace obce Lipová u Šluknova - atelier Girsa), Alena Rákosníková (Nová šance pro tvrz a hospodářský dvůr Velké Horky u Strenic - atelier Girsa), Petr Veselý (Revitalizace obce Lipová u Šluknova - atelier Girsa), Lenka Zikešová (Návrh koncepce revitalizace cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě - atelier Cikán)

Dne 26. června 2014 byly v usedlosti Kotlářka v Praze 6 vyhlášeny výsledky VI. ročníku soutěže o Cenu Břetislava Štorma.

Cenu Břetislava Štorma obdržel:
Martin Čtverák
za rehabilitaci areálu zámku v Moravanech (finanční odměna 14 tis. Kč + plaketa)

Zdůvodnění: Za citlivý návrh rehabilitace zdevastovaného památkového areálu. Komplexní a perfektně prezentované řešení vychází ze zodpovědně zpracovaných průzkumů. Rehabilituje objekt zámku s respektováním prvorepublikové vrstvy. Na základě historických pramenů obnovuje  přilehlou formální zahradu. Hospodářské budovy vhodně využívá, přičemž nové intervence jsou jemné, kultivované, neprvoplánové tak, aby došlo k revokaci autentické atmosféry venkovského sídla. Koncept byl zpracován na vysoké úrovni a může být vzorem pro záchranu venkovských sídel, jedné z vysoce ohrožených kategorií kulturního dědictví naší země. Jedná se diplomní projekt Modulu památkové péče


Vítězný projekt:2. cenu obdržely:
Pavla Danešová
za návrh revitalizace průmyslového areálu v Roztokách u Prahy (finanční odměna 6. tis. Kč)

Zdůvodnění: Porota oceňuje velmi citlivé a poučené zpracování konverze zanikající industriální stavby s dostavbou v místech zbořených částí, umožňující vnímání specifické atmosféry místa a areál v celistvosti. Autorka návrhem kultivované moderní struktury reaguje na atmosféru industriálního prostředí, přičemž výsledek dokládá, že novostavby v historickém prostředí vyžadují nejen znalosti prostředí, ale také invenčnost a velký cit. Jedná se o diplomní projekt Modulu památkové péče.

Alena Rákosníková
Za návrh Nové šance pro tvrz a hospodářský dvůr Velké Horky (finanční odměna 6. tis. Kč) Zdůvodnění: za promyšlený a velkoryse pojatý a detailně propracovaný regenerační zásah, vycházející z důkladného poznání širšího území, respektujícím hospodářský a kulturní kontext lokality. Jedná se o diplomní projekt Modulu památkové péče

3. cenu obdržel:
Petr Veselý
za návrh revitalizace obce Lipová u Šluknova (finanční odměna 4. tis. Kč) Zdůvodnění: za citlivý a důkladným poznáním podložený projekt regenerace severočeské obce, vycházejcí z fundovaných průzkumů daného území. Oceňuje se přesvědčivá práce s novotvarem, který je inspirován regionálními charakteristikami historické zástavby podstávkových domů .


Prof. Václav Girsa V Praze dne 17. 7. 2014
Fotografie (Tomáš Trnka):(klikněte pro větší verzi)
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841