CENA BŘETISLAVA ŠTORMA

Sedmý ročník Ceny Břetislava ŠtormaDne 25. 6. 2015 proběhlo v usedlosti Kotlářka v Praze 6 slavnostní vyhlášení výsledků sedmého ročníku studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma. Soutěž pořádá tradičně Ústav památkové péče FA ČVUT, GIRSA AT s.r.o., Tomáš Bistřický a Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci se sponzory.


Porota, která zasedala 17. června 2015 a jejímž předsedou byl tentokráte Ing. arch. Karel Kuča, posuzovala 21 projektů z atelierů GIRSA a GREGOR, nominovaných do soutěže ze zimního i letního semestru akademického roku 2014 /2015. Do užšího výběru postoupilo 6 projektů studentů Tomáše Tomsy, Michaely Horákové, Michala Profanta, Barbory Cahové, Dominika Lalinského a Martina Stočese. Nominované práce byly vystaveny v usedlosti Kotlářka.


Cenu Břetislava Štorma a finanční odměnu ve výši 15.000,- obdržel Martin Stočes za návrh rehabilitace areálu bývalého kapucínského kláštera v Zákupech, 2. cenu a finanční odměnu 10.000,- obdržel Tomáš Tomsa za návrh Camphillu Loukov a 3. cenu s finanční odměnou 5.000,- obdržel Dominik Lalinský za návrh vstupní části areálu Hornický skanzen Mayrau. Čestné uznání obdržela Barbora Cahová za návrh konverze bývalé pekárny v Holešovicích.


Plaketa, kterou získává laureát Ceny Břetislava Štorma, je dílem a tradičním sponzorským darem restaurátora Ivana Housky.
Po vyhlášení výsledků vystoupila v kulturním programu hudební skupina UKULELE BAND a v závěru program obohatila ukázkami bretaňských tanců taneční skupina ROND.


V. Girsa
30. 8. 2015
Fotografie:


(klikněte pro větší verzi)
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841