Památky 2017 ZS

PAMÁTKY 2017


Upřesněný program přednášek cyklu PAMÁTKY pořádaných ÚDU AV ČR a ÚPP FA ČVUT ve spolupráci s ČNK ICOMOS
(přednášky jsou vždy v úterý od 17.30 v posluchárně Krejcar)24. října:
Plasy – centrum stavitelského dědictví
Mgr. Pavel Kodera, Ph.D, vedoucí Centra stavitelského dědictví v Plasích, absolvent doktorského studia na FA ČVUT v oboru Dějiny architektury a památková péče a Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovicích v oboru Kulturní historie, odborník NTM v Praze)


31. října:
Plečnikova Lublaň
prof. Damjan Prelovšek, významný slovinský historik architektury, dlouholetý diplomant, bývalý velvyslanec Slovinské republiky v České republice, uznávaný znalec díla architekta Plečnika a jeho popularizátor, držitel čestného doktorátu VŠUP
POZOR! PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ OD 13.15 HODIN!


7. listopadu :
Františkánský klášter v Chebu
Ing. arch. Jan Pešta, pedagog Ústavu památkové péče, významný odborník na historické konstrukce, autor řady stavebně historických průzkumů, autor řady odborných a popularizačních publikací, aktivní přednášková činnost


14. listopadu:
Dialog tradiční a soudobé architektury v horských údolích Valle Maggia ve Švývarsku
doc. Ing. arch. Jan Hendrych, činný architekt, pedagog Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci


21. listopadu:
Klášter v bodě 0 (nula)
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., zástupkyně vedoucího Ústavu památkové péče FA ČVUT, pedagožka a uznávaná teoretička památkové péče, autorka řady podnětných studií s badatelskou aktivitou zaměřenou na stavebně historické průzkumy a jejich metodiku)


28. listopadu:
„Len daĺšie dielo Petra Behrensa“ aneb k rekonštrukciám Neologickej synagógy v Žilině
Mgr. Peter Szalay PhD., historik architektury a výtvarného umění, vědecký pracovník Oddělení architektúry, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave. Věnuje se výzkumu moderní architektury meziválečného a poválečného období na Slovensku


5. prosince:
Industriály – kulturní a komunitní projekty pro objekty průmyslového dědictví
Ing. Petra Boudová, ing. arch. Veronika Kastlová, frekventantky doktorského studia na FA ČVUT a spoluautorky filmového dokumentu INDUSTRIÁLY o komunitních projektech v industriálních objektech, zpracovaného v rámci Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze a ve spolupráci s VCPD v roce 2016)


12. prosince:
Prvé slovenské krematorium a jeho história
Prof. Ing. arch. Matúš Dulla, CSc., vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT, dlouholetý proděkan pro vědu a výzkum tamtéž, pedagog FA STU v Bratislavě, jeden z nejvýznamnějších historiků architektury na Slovensku i v Čechách, autor řady prestižních a oceňovaných publikací

PLÁNOVANÁ PŘEDNÁŠKA MARTINA KRUMMHOLZE SE PŘESOUVÁ DO PROGRAMU LETNÍHO SEMESTRU!Prof. Václav Girsa 23.10.2017


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841