CENA BŘETISLAVA ŠTORMA

Vyhlášení výsledků soutěže Ceny Břetislava Štorma 2016/2017
IX ročník
dne 22. června 2017 v usedlosti Kotlářka

tisková zpráva, videozáznamPorota zasedala 15.6.2017 ve složení: Bistřický, Hanzl, Jerie, Girsa, Fragner (předseda poroty), Efler a Čtverák (tajemníci). Do soutěže byly nominované projekty těchto studentů atelieru GIRSA a HRŮŠA: Dominika Dašková, Barbora Cahová, Helena Fišarová, Veronika Landová, Magdaléna Piterková, Dalibor Pospíšil, Tomáš Tomsa, Barbora Schmidová, Štěpán Cibulka, Alžběta Kroupová, Marie Delongová, Hana Velčovská, Lucie Divišová, Anna Piskáčková, Dominik Lalinský, Helena Vaňková.

Porota dodatečně doplnila seznam nominovaných na principu přidělení „divoké karty“ diplomním projektem Barbory Klusákové (Duchovní centrum Fláje)

Do užšího výběru postoupilo 6 projektů těchto studentů: Dominika Dašková (Kokořín), Helena Fišarová (areál zámku Brnky), Alžběta Kroupová (knihovna Dačice), Marie Delongová (Kralupy), Anna Piskáčková (Svinařský mlýn), Helena Vaňková (areál zámku Statenice) a Barbora Klusáková (Duchovní centrum Fláje).

Cenu Břetislava Štorma obdržela:
Helena Fišarová
za návrh znovuzrození areálu zámku a hospodářského dvora Brnky (finanční odměna 15 tis. Kč + plaketa)

Zdůvodnění: Za mimořádně působivý projekt revitalizace totálně zdevastovaného areálu, který obnovuje poučeným způsobem poničený zámek a na půdorysech zaniklých hospodářských budov doplňuje novostavby, revokující působivou atmosféru pozoruhodné historické lokality. Autorka prokazuje svoji invenci návrhem čistých novostaveb, vkomponovaných do areálu s vysokou úrovní, v ukázněně minimalistickém pojetí, skvěle korespondujícím s celkovým přístupem k areálu. Koncept může být vzorem, příkladem a inspirací pro záchranu památek tohoto typu.

2. cenu obdržela:
Helena Vaňková
za návrh revitalizace areálu zámku ve Statenicích (finanční odměna 10. tis. Kč)

Zdůvodnění: Porota oceňuje kultivované zpracování urbanistického konceptu revitalizace zdevastovaného zámeckého areálu v bezprostřední blízkosti Prahy s posílením historické paměti místa a funkčním oživením lokality ve prospěch života obce. Návrh, zpracovaný v rámci Modulu památkové péče doplňuje poznání lokality v širších souvislostech a odhaluje její skrytý potenciál. Oceňuje se jak citlivá obnova cenných historických staveb (zámek, špýchar apod.), tak přiměřené, minimalistické doplnění areálu novostavbami v místech zaniklé či silně zdevastované zástavby. Pozoruhodný počin představuje rehabilitace historické zahrady, který posiluje mimořádnou atraktivitu místa.

3. cenu obdržela:
Anna Piskáčková
za návrh obnovy Svinařského mlýna (finanční odměna 5. tis. Kč)

Zdůvodnění: Za důkladným poznáním podložený a detailně propracovaný projekt památkové obnovy komorního historického areálu. Přesvědčivá prezentace návrhu je potvrzením zdařilého výsledku.

Cena poroty obdržela:
Barbora Klusáková
za návrh Duchovního centra Fláje

Zdůvodnění: za mimořádně zdařilý návrh využití pozoruhodné technické památky – vodního díla Fláje, doplněné velmi invenční, ale přitom vysoce kontextuální novostavbou.

Slavnostní vyhlášení probíhalo tradičně v usedlosti Kotlářka 22. 6. 2017 v odpoledních hodinách za účasti studentů, zástupců vedení FA ČVUT i početných hostů. Slavnostní vyhlášení poctil účastí i náměstek ministra kultury ing. Vlastislav Ouroda, PhD.

V. Girsa,
V Praze dne 16 6. 2017


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841