Změna v ateliérové výuce

Změna v ateliérové výuce


Z důvodů získání významných zakázek v Brně (rekonstrukce Janáčkova divadla a projekt nové budovy brněnské filharmonie) ukončil prozatím profesor Hrůša svoje působení na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde vedl druhý architektonický ateliér Ústavu památkové péče. Ateliér prof. Girsy byl v souvislosti s touto změnou a po projednání s vedením fakulty náhradou za druhý ateliér doplněn o Studio vernakulární architektury, které povede v rámci ateliéru GIRSA ing. arch. Tomáš Efler. Výuka v tomto studiu je otevřena i pro zahraniční studenty a v letním semestru byla zahájena již v této nové podobě.

Prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT

V Praze dne 15. března 2018Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841