Cena Břetislava Štorma

ATELIER GIRSA – Nominace na Cenu Břetislava Štorma za zimní semestr 2017/2018Anežka Forejtová
diplomní projekt modulu PP, Revitalizace areálu zámku v Příčovech

Helena Fišarová
diplomní projekt modulu PP, revitalizace areálu fary ve Vojslavicích

Kateřina Pojarová
Přehrada Fláje – návrh zpřístupnění prezentace

Jitka Tomiczková
Diplomní projekt Modulu PP, revitalizace areálu zámku v Paliči

Veronika Landová
Revitalizace areálu Dolu Petr Bezruč ve Slezské Ostravě

Trpkošová Kristýna
Revitalizace nákladového nádraží na Žižkově v Praze

Skořepová Dana
Revitalizace nákladového nádraží na Žižkově v Praze

Vohnická Linda
Revitalizace nákladového nádraží na Žižkově v Praze

Kostelníková Natalia
Revitalizace nákladového nádraží na Žižkově v Praze


Prof. Václav Girsa
12. 3. 2018


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841