Přihlášení

E4 Omítky a jejich úpravy - poruchy, technologie

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841