Přihlášení

Připomínky k webové aplikaci elektronických skript

1 reply [Poslední]
Filip Chmel
Offline
Sem vkládejte jakékoliv návrhy, kritiky, připomínky, doporučení, pochvaly atp., které se týkají webové aplikace elektronických skript. za Ústav památkové péče děkuje Filip Chmel

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841