Přihlášení

Zákonitosti při konstrukci klenebných výběhů u křížové klenby

Obecně: Žebrová křížová klenba je neodmyslitelně spojena s gotickou architekturou a řadí se mezi její hlavní znaky. Základní formu křížové klenby geometricky chápeme jako průnik dvou na sebe kolmých poloválců. Při vkládání diagonálních žeber již toto nemusí nutně platit, ba naopak.  Ve většině případů je žebrová křížová klenba nad půdorysem obdélníka tvořená půlkruhovým žebrem, zatímco čelní oblouk je lomený s poloměrem stejným jako má diagonální půlkruh. Obecně předpokládáme, že ekonomické a racionální uvažování gotických architektů a stavitelů vedlo k minimalizování počtu průměrů klenebních oblouků v rámci jedné možná i více staveb. Odůvodňujeme to tím, že při každé změně průměru oblouku je potřeba výroby nových ramenátů, šablon a nástrojů na opracování kamene, což by vedlo k značnému přidělání práce a výsledný efekt by byl téměř srovnatelný.            

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841