Přihlášení

Fotodokumentace - detail fotografie

Zákupy roubená chalupa

Zákupy roubená chalupa
Česko
Liberecký
Česká Lípa
Zákupy
1111
Roubená chalupa Zákupy
Václav
Girsa
městečko
obytná stavba
stěny dřevěné a dřevohliněné
vrata a dveře
povrchy
střešní krytiny
konec 18. až pol. 19. stol. (klasicis., empír, romantis.)
Průzkumy a dokumentace

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841