Křest sborníku

Křest sborníku Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvojDne 19.12.2012 v 15:30 se na Fakultě architektury ČVUT konal křest sborníku Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj. Publikace na níž se podílelo 20 doktorandů, 3 studenti a 8 pedagogických pracovníků z celé Fakulty architektury ČVUT byla důstojně pokřtěna sektem za přítomnosti vedoucích Ústavu teorie a dějin architektury – prof. Dullou a Ústavu památkové péče – prof. Girsou. Kmotrou sborníku se stala Kristýnka nejmladší účastnice křtu a dcera editora Filipa Chmela.

Sborník je ke stažení v elektronické podobě zde. Dva výtisky jsou uloženy v knihovně ústavů 15113, 15114, 15119 a VCPD v 7.patře budovy FA ČVUT.

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841