Ateliér GIRSA

AKTUÁLNĚ:


web FA ČVUT :
https://fa.cvut.cz/Cz/Ateliery/AtelierGirsa

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Nová budova fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6,
Ústav památkové péče č. 15114
6. patro, místnost atelieru č. 603

vedoucí atelieru: prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

asistent: Ing. arch. Tomáš Efler

kontaktní email: eflerus@seznam.cz

pondělí: 13.15 – 17:00 h (společné téma ve 14:30 h)

čtvrtek: 8:30 – 12:00 h (společné téma v 10:00 h)

výuka a konzultace:

      Činnost ateliéru je zaměřena na úlohy, tématicky související s péčí o historický stavební fond (poučený a citlivý přístup k historickému dědictví) i na témata nové výstavby v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext). Studie a projekty ateliéru mají usnadnit vstup do oboru a poskytnout základy počáteční orientace jak v oblasti péče o stavební památky, tak i v oblasti tvorby v historickém prostředí. Na konkrétních úkolech obsahujících různorodá témata z oblasti péče o historický stavební fond (konzervace, rekonstrukce, regenerace, revitalizace, novotvar v historickém prostředí) jsou objasňovány možné přístupy a ověřovány důsledky konkrétních koncepcí s důrazem na ohleduplnost, kontext a důstojnou formu prezentace hodnot.
      V tomto atelieru se zadávají úlohy volitelného atelieru AT – V, modifikovaného pro Modul Památková péče. Tyto úlohy konzultují též pedagogové Stavebně historického průzkumu (SHP) a Památkové péče (PP) (ústavy 513, 514).

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841