Ateliér GIRSA – zámek Roztoky, archeologická expozice

Zámek Roztoky u Prahy


návrh interaktivní archeologické expozice „Stopami věků“ v objektu stodoly bývalého hospodářského dvoraZákladní informace:
Areál zámku v Roztokách je tvořen bývalou vodní tvrzí (zámkem) a hospodářským dvorem, v současnosti zde sídlí Středočeské muzeum. Areál byl poškozen během povodní v roce 2002 a s ním zanikla i jedinečná archeologická expozice, která by měla být obnovena dle nové koncepce.

Zadání:

Návrh interaktivní archeologické expozice v halovém prostoru bývalé stodoly, vytvoření dvou etáží a nové členění vnitřního prostoru včetně provozního zázemí expozice, návrh rozmístění replik pravěkých a středověkých dřevěných chat a umístění jednotlivých exponátů (nálezy předmětů, prezentace hrobů) včetně využití světelných a zvukových efektů.

Podklady:


Zaměření současného stavu, dostupná historická ikonografie, libreto uvažované expozice s výčtem exponátů a celkovou koncepcí.

Pojetí úlohy:
Návrh řešení interiéru a stálé výstavy s možností hravého, vtipného a názorného řešení expozice s využitím multimediálních efektů, práce s tradičními konstrukčními technologiemi při návrhu replik dřevěných chat a využití současného designu při zařízení expozice.

Rozsah úlohy:


Půdorysy, řezy, vizualizace interiéru expozice, řešení vybraných detailů.

Vstupní návštěva místa s pedagogem na počátku prací.

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841