Ateliér GIRSA – Děčín, Východní nádraží

Děčín, Východní nádraží


studie využití reprezentativního neorenesančního objektu

Základní informace: Novorenesanční staniční budova stavěná jako reprezentartivní budova rakouské severozápadní dráhy. Objekt čp. 362 je architektonicky velice kvalitní novorenesanční stavbou od vídeňského architekta R. Freye, která byla postavena roku 1873 jako hlavní výpravní budova děčínské stanice jedné z tratí Rakouské severozápadní dráhy. Objekt, respektive jeho reprezentativní prostory, nejsou dlouhodobě využívány, vinou neprováděné údržby dochází k degradaci autentických stavebních konstrukcí a prvků stavební výbavy. Plně funkční zůstává obytná část objektu, která je však z provozních důvodů dotčena řadou utilitárních, modernizačních úprav, které původní architektonickou kvalitu prostředí částečně poškozují.

Zadání:Vyhledávací studie využití objektu, varianta umístění železničního muzea.

Pojetí úlohy: Nové funkční využití areálu a jeho interiérů s citlivým přístupech k dochovaným hodnotným konstrukcím a charakteru industriální památky.

Rozsah úlohy: Situační řešení, půdorysy, pohledy, řezy, vizualizace (celkové pohledy, interiéry, zákresy do fotografií), případně model, detaily, průvodní zpráva.

Vstupní návštěva místa s pedagogem na počátku prací.

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841