HS II – Lidová architektura

Historické stavby a sídla IIPředmět (volitelný, pro modul památkové péče povinný) je zaměřen na seznámení se strukturou sídel a stavebních druhů vzniklých ve středověku a raném novověku. Rozvíjí a doplňuje povinný předmět Dějiny architektury. Usnadňuje první kroky v praxi stavebněhistorického průzkumu.


Vyučující:
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Vstupní informace k seminární práci (ke stažení zde)


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841