Památková péče I – Teorie a praxe

PPI, povinný, 5. sem. 2 – 1, z, zkprof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., doc. PhDr. Josef Štulc, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Předmět poskytuje základní orientaci v teorii a praxi oboru památkové péče se zvláštním zřetelem k ochraně stavebního dědictví, k metodám jeho ochrany a památkové obnovy. Přednášky zahrnují dějiny vztahu ke stavebnímu dědictví a úvod do teorie památkové péče. Součástí výuky je osvojení zásad péče o památkový fond, i rozbor druhů (typů) úprav (presentací) historického stavebního díla v návaznosti na jeho hodnotový potenciál. Předmět je zaměřen na prohloubení znalosti tradičních materiálů, historických konstrukcí, stavebních postupů a historických stavebních struktur ve vazbě na způsoby jejich konzervace a památkové obnovy. Do výuky je zahrnuto seznámení s aktuálními poznatky z oblasti poznávání i praktické péče o historický stavební fond (tradiční a inovativní přístupy, techniky a technologie). Podrobné seznámení se strukturou, působením a legislativním rámcem státní památkové péče v naší republice doplňuje informace o mezinárodním dění v oboru i o přijatých mezinárodních konvencích a úmluvách.

Na výuce se vedle členů ústavu podílejí jako externisté významní odborníci památkové péče.


SEMINÁŘE:Semináře zachycují široké spektrum problematiky oboru a orientují se především na problémy, s nimiž se projektující architekti a památkáři setkávají ve své praxi. Zápočet se uděluje na základě seminární práce. Podle možností se semináře doplňují exkurzí.

Vyučující:
Ing. Arch. Tomáš Efler – zadání seminární práce ZS 2014 ke stažení zde
(Ing. arch. Milena Hauserová – zadání seminární práce
Ing. arch. Jan Pešta – ke stažení:
      zadání seminární práce ZS 2018
      rozvrh výuky (program seminářů) 2018
VZOROVÁ STRUKTURA HLADIN V DWG PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

doc. Ing. Michael Rykl
Ing. arch Olga Zelenková
Ing. arch Jitka Poláková


DOPORUČENÁ LITERATURA KE STUDIU - možno stáhnout zde

ELEMENTÁRNÍ PRŮVODCE (pro hledání základních informací o historických stavbách; ukázky citací)Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841