Úterý 14:00 – 16:30 (poslední příchozí v 16:15) – platí až do konce semestru včetně zkouškového období PŘEDMĚTY: Historické konstrukce (PP2): úterý 10:45 – 13:00 Ústav památkové péče - FA ČVUT v Praze

Památková péče II – Historické konstrukce a materiály

Historické konstrukce (PP2): povinně volitelný, 8. sem. 2 – 0, klz

úterý 10:45 – 13:00 (A155), Ing. arch. Jan Pešta

Předmět formou přednášek seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je rozčleněna do jednotlivých tématických okruhů a přináší základní přehled o svislých konstrukcích zděných i dřevěných, stropech, klenbách, střechách a krovech, schodech, povrchových úpravách, výplních otvorů, technickém vybavení a doplňujících konstrukcích. V rámci výuky studenti uplatní získané znalosti při tvorbě seminární práce, zaměřené na rozbor konstrukcí vybrané historické stavby.


Konzultační hodiny – Jan Pešta:
Úterý 14:00 – 16:30 (poslední příchozí v 16:15)

Ke stažení:
zadání seminární práce LS 2018
rozvrh výuky (program seminářů 2017)Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841