Památková péče III – Měřičská a fotogrammetrická dokumentace

PPII, povinný, 7. sem. 2 – 1, z, zk

Ing. Jiří Hodač, Ph.D. (FSv, obor geodézie), doc. Ing. Michael Rykl a externisté.

Měřická a fotogrammetrická dokumentace historických staveb je předmět vyučovaný pedagogy Fakulty stavební i Fakulty architektury a určený studentům obou fakult. Přednášeny a procvičeny budou různé možnosti a způsoby dokumentace – správné a dostatečně strukturované zobrazování při vyhotovení plánové dokumentace stávajícího stavu historických staveb, včetně seznámení s možnostmi a limity uplatnění fotogrammetrie. V rámci výuky bude procvičován profesionální záznam nálezových situací při průzkumových pracích. Studenti Fakulty architektury se seznámí s fotogrammetrickými metodami, studenti Fakulty stavební se správným zobrazováním staveb, jejich konstrukcí i detailních komponentů. Součástí výuky je seminární práce (rozbor konkrétní historické stavby).


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841