SHP II – Stavebně-historický průzkum

Stavebně-historický průzkum – Mezioborová spolupráceVolitelný, pro modul PP povinný, 0 – 2, klz

vyučuje: Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., externí specialisté

Podmínkou je absolvování předmětu SHP I


Předmět je určen architektům tíhnoucím k hlubšímu poznání historické stavební kultury. Dává nahlédnout do souvisejících vědních disciplin, které představují nepominutelné součásti odborné základny průzkumu a výzkumu projevů historické stavební kultury (historie, kulturní antropologie, kulturologie, archeologie, historická geografie a další). Cílem tohoto seznámení je příprava architektů na orientaci ve styčných oblastech těchto vědeckých disciplin s výzkumem a průzkumem projevů historické stavební kultury a na spolupráci se specialisty z těchto disciplin. Zpracování seminární práce představuje vstupní průpravu k samostatné odborné práci v podmínkách meziooborové kooperace.
Základem praktické výuky je vždy 1 vhodný a zvládnutelný historický objekt buď se zpracovaným základním stavebněhistorickým průzkumem, který je společně kriticky revidován, nebo se v rámci výuky zpracuje jeho stavebně-analytická část.
Seminární práce vychází z tohoto společně studovaného objektu, který každý ze studentů zpracuje z hlediska jedné ze studovaných speciálních disciplin. Postup i výsledky práce se probírají společně.


Předmět je vhodný pro studenty, kteří uvažují o doktorském studiu dějin architerkury.

Očekává se zaujetí, nasazení, samostatnost, iniciativní přístup.

Výuka je vedena kombinovanou formou: Přednášky, semináře, exkurse.Studentské prezentace seminárních prací (pod heslem)Ve školním roce 2011/12 se zaměříme na kostel sv. Martina v Kozojedech:Proč právě Kozojedy?


vhodný modelový příklad ke sledování souvztažnosti dynamiky osídlení a stavebních proměn kostela
(obecněji faktory proměny a jejich důsledky)
Vzpomínka na společné podniky– zpráva o exkursích (pdf)

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841