Složení ústavu

Vedoucí ústavu:

prof. Ing. arch. akad. arch. Václav GirsaSekretářka ústavu:

Gabriela ThompsonPedagogičtí pracovníci:

Ing. arch. Tomáš Efler
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.
– též 513 (zástupce vedoucího ústavu)

doc. Ing. Michael Rykl – též 513
Ing. arch. Jan Pešta
prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Ing. arch. Vít Zenkl
PhDr. Martin EbelExternisté:

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Štulc
Ing. arch. Martin ČtverákKnihovna (společně pro ústavy 513 a 514):

Mgr. Blanka Kynčlová
Jan Calta


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841