Ing. arch. Tomáš Efler

Nar. 4. prosince 1979 v Děčíně

1991-1998: Gymnázium Děčín

1998-2005: Fakulta architektury ČVUT v Praze (diplom u prof. V. Girsy - revitalizace areálu bývalého kláštera Konojedy).

2001-2002: EAPLV - École d´Architecture de Paris La Villette UP6 ve Francii (u arch. Week a Christoforoux - muzeum moderního umění Montsouris Paris, u arch. Hervé Fillipetti dokumentace a opravy lidové architektury ve Francii).

2002-2004: architektonická praxe v atelieru obnovy a konzervace historických staveb GIRSA AT v Praze (hrad Český Krumlov, Bezděz, Pernštejn).

2005-dodnes: postgraduální studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze v oboru dějiny architektury a rekonstrukce památek (prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. - Tradiční venkovský dům na česko-sasko-polském pomezí)

2005-dodnes: spolupráce s Projektovým atelierem pro pozemní stavby, s.r.o. (Ing.arch. Tomáš Šantavý a Ing. arch. Božena Svátková – oprava areálu zámku Roztoky u Prahy, oprava hradního paláce a Mlýnské věže Chebského hradu, revitalizace a regenerace centra města Jílové u Děčína, řešení parteru Křížovnického náměstí v Praze 1, oprava domu “U Špuláků“ na Velkém náměstí v Hradci Králové, revitalizace zámeckých zahrad v Děčíně), viz též: www.atelierts.cz

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841