prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Nar. 3. června 1945 v Praze
1963–1969: studium na ČVUT FS obor architektura
1969–1972: studium na AVU Škola architektury (prof. František Cubr)
1971–1990: zaměstnán v Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze
1990–dodnes: pedagogické působení na FA ČVUT v Praze
1991–dodnes: tvůrčí činnost ve specializovaném atelieru, založeném společně s arch. Miloslavem Hanzlem
1995: habilitace na FA ČVUT v Praze (obor dějiny architektury a ochrana památek)
2008: jmenován profesorem pro obor dějiny architektury a ochrana památek na ČVUT v Praze

Celoživotní zaměření architekta a jeho pracovního týmu (tandemu architektů Girsa - Hanzl) na obnovu historického stavebního fondu a péči o architektonické památky. V posledních dvaceti letech intenzivní soustředění zejména na téma konzervace a restaurování stavebního díla minulosti.

Výsledky rozsáhlého souboru děl obnovy památek v České republice i zahraničí získaly řadu ocenění, včetně ocenění mezinárodních, např.:
ceny či uznání Grand Prix OA v letech 1994, 1999, 2001, 2003,
Ceny primátora hl. města Prahy v roce 2000 (Müllerova vila, Fürstenberská zahrada),
Medaile Europa Nostra Awards 2000 (Müllerova vila),
Prix European Union Prize for Cultural Heritage,
Europa Nostra Award 2003 (Komplex zámeckého divadla v Českém Krumlově),
Diplom Europa Union Prize for Cultural Heritage,
Europa Nostra Award 2004 (hrad Bauska v Lotyšsku),
Cena Města Telče 2002,
Cena kulturního dědictví udělená Lotyšskou státní inspekcí v Rize 2003 (hrad Bauska),
Cena Kraje Vysočina „Zlatá jeřabina“ 2005 (Galerie Hasičský dům v Telči),
Certificate „The Best in Heritage 2006“ – Bauska Castle Muzeum (European Heritage Association, Dubrovnik 2006),
Cena Gloria Musaealis 2006 soutěže MK ČR a Asociace muzeí a galerií ČR (Atelier Zdenky Braunerové v Roztokách),
Prix European Union Prize for Cultural Heritage, Europa Nostra Award 2008 (Konzervace jižního průčelí Horního hradu státního zámku v Českém Krumlově)
Award European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2010, cat. 2 (projekt konzervace a prezentace Horního hradu Bečov)
a další.

Člen Vědecko umělecké rady Fakulty architektury ČVUT v Praze (2007 - 2010),
člen Vědecké rady ČVUT od 1. 2. 2010,
člen Českého národního komitétu ICOMOS,
člen Vědecké rady MK ČR pro státní památkovou péči (1998–2006),
člen Komise MK ČR pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku (1991–2006),
člen Vědecké rady Národního památkového ústavu,
člen památkových rad územních odborných pracovišť NPÚ v Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Plzni, Středních Čech a Lokti,
člen redakční rady časopisu Zprávy památkové péče
a pod.

Účast na výstavách u nás i v zahraničí,
pedagogická činnost v rámci NPÚ,
aktivní účast na odborných konferencích a seminářích u nás i v zahraničí,
autorství a spoluautorství řady metodických materiálů památkové péče (skripta, metodické sešity, filmové dokumenty),
rozsáhlá odborná publikační činnost.

Podrobnější informace viz: www.girsa-at.cz