doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Absolventka FA ČVUT 17 let působení ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze ( nyní NPÚ, úsřední pracoviště) postupně téměř ve všech úsecích zabývajících se péčí o nemovité památky, jejich průzkumem a hodnocením Výzkumné úkoly v oblasti teorie a dějin památkové péče 1989 dokončena vědecká aspirantura na ústavu dějin a teorie umění ČSAV, získání titulu kandidáta věd o umění na základě disertační práce Městský obytný dům ve středověku ve středních Čechách Od roku 1989 členem Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT, zprvu jako pedagog se zaměřením na středověkou architekturu, později jako vědecký pracovník s podílem na výuce jak v základním studiu tak na doktorandském stupni Školitelka doktorandů


Další pedagogické působení: Katedra archeologie na filosofické fakultě Západočeské university v Plzni Lektor specializačních kurzů památkové péče při Národním památkovém ústavu v Praze Příležitostně Katedra historie na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Zaměření:
Dějiny stavební kultury zejména ve středověku
Uplatnění znalostí a přístupů, jejichž zdrojem je vzdělání a průprava inženýra architekta, pro poznání a výzkum historických staveb
Stavebněhistorický průzkum
Teoretické otázky památkové péče
Publikační činnost v těchto oblastech