Ing. arch. Jan Pešta

Narozen 19. 5. 1973 v Praze – Vršovicích

absolvent fakulty architektury ČVUT (diplomová práce u Prof. ing. akad. arch. Václava Girsy, 1997)

Po studiu pracoval 10 let na středočeském pracovišti NPÚ (dříve PÚSČ) jako terénní a koncepční pracovník se zaměřením na lidovou architekturu, urbanismus sídel a technické památky. Zde mimo jiné připravoval návrhy na městské, vesnické a krajinné památkové zóny.

Současně se od roku 1998 věnuje jako soukromý architekt zpracování stavebněhistorických průzkumů hradů, zámků, tvrzí, měšťanských domů, lidových staveb, technických staveb i památek moderní architektury (např. hrad Sádek, zámky a tvrze Bělá pod Bezdězem, Dolní Beřkovice, Jirny, Kuřívody, Lázně Bělohrad, Osov, Pravonín, Třebotov, kostely v Chebu, Sokolově, Velvarech a Žirči, městské domy v Praze, Havlíčkově Brodě, Jičíně, Nymburce a Slaném, moderní stavby v Hradci Králové a desítky dalších staveb a souborů).

Systematicky se zabývá výzkumem lidové architektury a vesnic; v letech 2007-11 byl nositelem a hlavním řešitelem grantového projektu MKČR „Encyklopedie českých vesnic“.

Od roku 2009 vyučuje na FA ČVUT (Lidová architektura – HS1, Památková péče – PP1, Historické konstrukce – PP2) a na VŠCHT, obor restaurování památek (Konstrukce historických staveb a Stavebněhistorický průzkum).

Je autorem dosud pětidílné Encyklopedie českých vesnic a knihy Rekonstrukce roubených staveb, dále přibližně 250ti vědeckých i populárně-naučných článků a studií a spoluautorem dalších knih a publikací (např. Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I-IV, Průvodce po industriální minulosti a technických památkách Středočeského kraje a 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje).

Je členem Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Společnosti přátel starožitností a od roku 2000 viceprezidentem SOVAMM – Společnosti pro obnovu vesnice a malého města.KONZULTAČNÍ HODINY (ZS 2018):

středa 14:00 – 16:00


PŘEDMĚTY:

Památková péče I. (PP1) – cvičení:           úterý     10:45 – 12:15    (A646)
Lidová architektura (HS1) – přednáška:    středa    10:45 – 12:15    (A107)


KONTAKT:

www.shp-pesta.cz; info@shp-pesta.cz

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841